Náhradní plnění

Poskytuje Náhradní plnění vycházející z §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Novinky